فۆنتی کوردی دابه زێنه ژماره ی سه ردان به خێربێن بۆ ماڵپه ڕی شاره زوورپۆست میوانانی سه رهێڵ
توانای  سروشت    

Copyright 2010-2012  Sharazurpost.Com. All rights reserved. Created by | Webmaster